costes compact-discs

SHIN-SAKOKU (part 1)

Reference : CD13
Recorded at home in 1995 in Saint-Denis (France)
With FRANCOIS T.O.D. on strings
Time : 65 minutes
Front cover artwork : Anne Van Der Linden
Back cover artwork : Darlyne Monfort
Booklet : 16 pages of songs written in japanese
(PART 2 OF THIS CD IS CD14 "SHIN-SAKOKU" PART 2)

17 songs in japanese :
17 chansons en japonais :

 1. otosan, watashi-o nejikonde
 2. ojiisan, watashi-o nejikonde
 3. obaachan-no taini-ni iru mama
 4. okaasan, ore-no kuso-o tabete kure
 5. tenno-wa konketsusha-da
 6. kogoheika-wa geisha-ni funsoshita iranjin-no baishunfu-da
 7. kohei-wa, hotokesama-no mala-to shakuhachi-o suru
 8. tenno shine!
 9. shogun costes
 10. showa 18 nen no. chosenjin no manko
 11. kamikaze tokkotaiin-no saru-no kuso ojiisan
 12. hanakuso shinto
 13. myohorengekkei
 14. nihon-wa nihonjin-no mono-da
 15. hoppo ryodo
 16. iranjin-no mayaku mitsubaijin-to etchi-shita juunisai-no jogakusei
 17. gaijin-to etchi-shinaide kudasai