COSTES
CD13 "shin-sakoku"(part 1)

TENNO SHINE!

excerpt 0.16 (wave, 176ko, 11khz, 8 bits)

tenno to kohiwa jibun fukyuuno nippon no daihyo o shucho shiteru no ni
kankokujin no konketsujin to iranjin no baishunfu dake de aru yo!
tenno to kohiwa wagakuni o gaijin ni utteru usotsuki da!

kankokujin no konketsujin! shine!
iranjin no baishunfu! shine!

hiru terebi de tenno wa reigi tadashiku ara wareru kedo
yoru kankokujin ni kiku o tsumareru okamada
hiru kohi wa nihon no okaasan dakedo
yoru hotokesama ni oshikko shita

kankokujin no konketsujin! shine!
iranjin no baishunfu! shine!

http://costes.org - jlcostes@yahoo.com
Copyright Costes 1996-1997