COSTES
CD13 "shin-sakoku"(part 1)

IRANJIN NO MAYAKUMITSUBAIJIN TO ETCHISHITA JUUNISAI NO JOGAKUSEI

excerpt 0.16 (wave, 168ko, 11khz, 8 bits)

a-i-u-e-o, atashi wa juunisai no jogakuseidayo
ka-ki-ku-ke-ko, kireina kon iro no skaato shiroi kutsushita o haiteiru
sa-shi-su-se-so, shiroi pantii no naka ni keno nakute kawaii omanko aru

ta-chi-tsu-te-to, atashi wa juunisai dayo ureshii
na-ni-nu-ne-no, shibuya eki de, iranjin no mayaku mitsubaijin to etchi shini ikundatte

telephone card, telephone card, international telephone card

ha-hi-hu-he-ho, manzokushita uchi ni kaeru
ma-mi-mu-me-mo, omanko no naka ni iranjin no sei eki ga ippai aru
ya-yu-yo, otosan, okaasan, konban wa! ra-ri-ru-re-ro, otosan to okaansan to gohan o tabete iru toki ni
atashi no skaa to no shitani, iranjin no sei eki ga tatami ni nagarederu

a-i-u-e-o, atashi juu ni sai no jogakusei dayo
ka-ki-ku-ke-ko,kirei na koniro no skaato shiroi kutsushita o haiteiru
sa-shi-su-se-so, shiroi pantii no naka ni keno nakute kawaii omanko aru
ta-chi-tsu-te-to, iranjin no mayaku mitsubaijin to etchi suru tameni, shibuya eki e iku

http://costes.org - jlcostes@yahoo.com
Copyright Costes 1996-1997